• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4662/TCHQ-TXNK năm 2020 về Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với lốp xe của Việt Nam xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4662/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4662/TCHQ-TXNK
V/v Hoa Kỳ điều tra CBPG và chống trợ cấp đối với lốp xe của Việt Nam XK

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sailun Việt Nam.
(Lô 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5, 37-6, 37-7, 37-8, 37-9b, 37 xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển s 1013/PC-VPCP ngày 29/6/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn ngày 12/6/2020 của Công ty TNHH Sailun Việt Nam kiến nghị về việc hàng hóa xuất khẩu của công ty bị Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nội dung kiến nghị liên quan đến việc Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với lốp xe của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Việc chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ việc Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp tham gia khi có yêu cầu, vì vậy, đề nghị công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về nội dung kiến nghị liên quan đến việc khởi động các chuyến bay quốc tế giữa Việt Nam - Trung Quốc, cắt giảm thủ tục cách ly người nước ngoài đến Việt Nam.

Nội dung này thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan, vì vậy, đề nghị công ty liên hệ với Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Công ty TNHH Sailun Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP (để đăng cổng TTĐTCP);
- Bộ Công Thương, Bộ GTVT (để biết);
- Văn phòng- BTC (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03
)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4662/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 13/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4662/TCHQ-TXNK

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448877