• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 4682/VPCP-QHQT năm 2014 tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu do UNODC viện trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4682/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4682/VPCP-QHQT
V/v Tiếp nhận hàng hóa nhập khẩu do UNODC viện trợ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp nhận xe máy nhập khẩu (công văn số 3569/BKHĐT-KTĐN ngày 09 tháng 6 năm 2014), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Công an tiếp nhận 30 xe máy Yamaha trong khuôn khổ Dự án khu vực “Hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia” do Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tài trợ.

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số xe máy trên theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4682/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4682/VPCP-QHQT

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237080