• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 4685/BGTVT-VT năm 2015 triển khai Nghị quyết về tạm thời chưa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục của xe ô tô theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP và 107/2014/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 4685/BGTVT-VT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4685/BGTVT-VT
V/v Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về tạm thời chưa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục của xe ô tô theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định s 107/2014/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/04/2015 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2015; đồng thời để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chủ xe, lái xe và thống nhất triển khai thực hiện giữa các lực lượng thực thi nhiệm vụ, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường bộ (Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và các lực lượng khác) thực hiện:

1. Đối với hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục của xe ô tô:

a) Tạm dừng việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục của xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ.

b) Các trường hp vi phạm quy định về tải trọng trục của xe ô tô được quy định tại Nghị định s 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 và Nghị định s 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ xảy ra trước ngày ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP (ngày 05/04/2015) mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

c) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục của xe ô tô đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP (ngày 05/04/2015) thì áp dụng quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt để giải quyết.

2. Đề nghị ch tập trung áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm điều khiển xe mà tổng trọng lượng (khối lượng toàn bộ) cho phép tham gia giao thông của xe (bao gồm cả hàng hóa xếp trên xe, người được chở trên xe) vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường trên 10% trở lên, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Công an, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo thực hiện; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan thuộc ngành giao thông vận tải nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Các Bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Các Thứ trưởng;
- Ban ATGT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Cảnh sát giao thông;
- Các Vụ: VT, PC, ATGT, KCHT, KHCN;
- Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Ban PPP;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ GTVT;
- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;
- Các Hiệp hội vận tải hàng hóa;
- Các Tổng công ty trực thuộc Bộ GTVT;
- Báo Giao thông;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, V.Tải (Phong5).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4685/BGTVT-VT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4685/BGTVT-VT

319

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271999