• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Bồi thường hỗ trợ tái định cư

 

Công văn 4692/VPCP-KTN năm 2015 giải quyết khó khăn, vướng mắc trong di dân tái định cư thủy điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4692/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4692/VPCP-KTN
V/v giải quyết khó khăn, vướng mắc trong di dân tái định cư thủy điện

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản số 4605/BNN-KTHT ngày 11 tháng 6 năm 2015 và số 4606/BNN-KTHT ngày 11 tháng 6 năm 2015 về việc xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng và Quảng Nam về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong di dân, tái định cư thủy điện, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện và các văn bản có liên quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng và Quảng Nam thực hiện theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Tn

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4692/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 22/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Công nghiệp, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4692/VPCP-KTN

513

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278823