• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4697/TCHQ-GSQL năm 2013 thông báo kết quả xác minh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4697/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4697/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Trên cơ sở thư của Indonesia về việc xác minh C/O mẫu D số tham chiếu 0073923/SBY/2012 và tiếp theo công văn số 623/GSQL-TH ngày 14/9/2012, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Indonesia đã có thư xác nhận C/O dẫn trên là hợp lệ. Do vậy, đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ có liên quan và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4697/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4697/TCHQ-GSQL

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204212