• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4699/TCHQ-TXNK năm 2013 giải trình hồ sơ miễn thuế hàng Quốc phòng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4699/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4699/TCHQ-TXNK
V/v giải trình hồ sơ miễn thuế hàng QP nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2386/KHĐT-TM ngày 23/7/2013 của Bộ Quốc phòng (kèm hồ sơ) về việc đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu lô hàng phục vụ quốc phòng. Sau khi xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Tại điểm 3.1.1 khoản 3.1 Điều 3 của hợp đồng kinh tế số 868/2012/ĐTPT ngày 20/7/2012 giữa Bệnh viện Quân đội 354 và Công ty Cổ phần hợp tác quốc tế đầu tư phát triển quy định giá trị hợp đồng là 23.468.000.000 VNĐ đã bao gồm 10% thuế nhập khẩu và 10% thuế VAT.

2/ Tại Điều 2 của Phụ lục hợp đồng số 01 (Kèm theo hợp đồng kinh tế số 868/2012/ĐTPT ngày 20/7/2012) về việc giảm trừ giá trị Hợp đồng quy định:

- Số tiền thuế nhập khẩu, thuế GTGT được miễn trừ là 10% giá trị lô thiết bị tương đương 1.147.000.000 VNĐ tiền thuế nhập khẩu và 1.147.000.000 VNĐ tiền thuế GTGT.

- Số tiền thuế miễn trừ trên chỉ được hưởng khi Chủ Đầu tư xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh được hưởng chế độ miễn thuế được Hải quan chấp nhận theo đúng quy định hiện hành.

Như vậy, không có sự thống nhất về trị giá lô hàng giữa điểm 3.1.1 khoản 3.1 Điều 3 (đã bao gồm thuế nhập khẩu và thuế GTGT) và Điều 2 của Phụ lục hợp đồng số 01 kèm theo hợp đồng kinh tế số 868/2012/ĐTPT (được giảm trừ thuế nhập khẩu và thuế GTGT có điều kiện).

Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Quốc phòng kiểm tra, rà soát lại nội dung trên; thông báo cho các đơn vị liên quan và có văn bản giải trình, gửi về Tổng cục Hải quan để xem xét, xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bệnh viện Quân đội 354 - BQP (120 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội);
- Công ty CP Hợp tác QT đầu tư phát triển (46 B21A Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội)
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4699/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4699/TCHQ-TXNK

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204267