• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 474/XNK-TMQT năm 2013 tạm nhập tái xuất hàng hóa do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 474/XNK-TMQT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 474/XNK-TMQT
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Văn phòng đại diện Strykers Sales Corporation tại Thành phố Hồ Chí Minh
(Địa chỉ: Lầu 8, Bảo Việt Financial Tower, 233 Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 01-2013/CV ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Văn phòng đại diện Strykers Sales Corporation tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ theo cam kết của Việt Nam với WTO, Việt Nam không cam kết cho phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam quyền nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hàng hóa. Vì vậy, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương không xem xét cấp giấy phép tạm nhập tái xuất hàng hóa cho Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Cục Xuất nhập khẩu thông báo để Văn phòng đại diện Strykers Sales Corporation tại Thành phố Hồ Chí Minh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TMQT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 474/XNK-TMQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu   Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 16/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 474/XNK-TMQT

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210289