• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4759/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng sau khi bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4759/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4759/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phúc đáp công văn số 1975/BTTTT-CNTT ngày 05/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thủ tục xác định hàng hóa thuộc đối tượng không áp dụng Danh mục cấm nhập khẩu quy định tại Điều 4 Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT, hiện cơ quan Hải quan đang thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin truyền thông tại công văn số 576/BTTTT-CNTT ngày 26/2/2013. Việc xác định hàng hóa thuộc đối tượng không áp dụng Danh mục cấm nhập khẩu thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Thông tin truyền thông, Cơ quan Hải quan căn cứ ý kiến, xác nhận của Bộ Thông tin truyền thông để giải quyết thủ tục thông quan đối với hàng hóa thuộc đối tượng này. Trong quá trình thực hiện công văn trên, Tổng cục Hải quan cũng không nhận được vướng mắc nào phát sinh từ phía Hải quan địa phương cũng như doanh nghiệp nhập khẩu. Việc Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Tổng cục hải quan cho thông quan trên cơ sở xem xét các tài liệu doanh nghiệp cung cấp là chưa thống nhất với hướng dẫn của Quý Bộ tại công văn số 576/BTTTT-CNTT nêu trên. Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị việc xác nhận đối với trường hợp tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng sau khi bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài thuộc đối tượng không áp dụng danh mục cấm nhập khẩu vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 576/BTTTT-CNTT ngày 26/2/2013 của Bộ Thông tin truyền thông. Thủ tục tạm xuất-tái nhập hàng hóa để bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 49 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến đối với nội dung trên. Trong thời gian chờ ý kiến của Quý Bộ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 49. Thủ tục hải quan đối với một số trường hợp tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập khác

...

4. Hàng tạm xuất tái nhập để bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài

a) Trường hợp trong hợp đồng có điều khoản bảo hành, sửa chữa thì thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương.

b) Trường hợp không có hợp đồng hoặc có hợp đồng nhưng không có điều khoản bảo hành, sửa chữa thì thủ tục hải quan thực hiện như thủ tục đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại quy định tại Phần III Thông tư này.

c) Trường hợp tạm xuất tái nhập không cùng một cửa khẩu thì được làm thủ tục chuyển cửa khẩu về nơi đã làm thủ tục xuất khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Các trường hợp không áp dụng Danh mục cấm nhập khẩu

1. Nhập khẩu để làm dịch vụ sửa chữa, làm mới hoặc sản xuất làm mới và tái xuất khẩu sản phẩm sau quá trình sản xuất.

2. Nhập khẩu để làm phương tiện sản xuất trực tiếp hoặc làm mẫu phục vụ hoạt động thiết kế, nghiên cứu - phát triển (R&D).

3. Tái nhập khẩu sau khi đưa ra nước ngoài để bảo hành, bảo trì hoặc sửa chữa, làm mới.

4. Nhập khẩu theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một cơ quan, tổ chức.

5. Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dụng, với tính năng đặc biệt phục vụ cho các chuyên ngành cụ thể như đo lường, tự động hóa, trang thiết bị y tế, sinh học và các ngành khác, có thời hạn kể từ ngày sản xuất đến ngày mở Tờ khai Hải quan không quá 03 năm.

6. Nhập khẩu để làm phương tiện sản xuất, điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất.

7. Nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã được tân trang, làm mới, sản xuất làm mới để phục vụ sản xuất thuộc dự án cụ thể, khi thực hiện dự án mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội hoặc phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng.

8. Nhập khẩu hộp mực đã in qua sử dụng, sau khi sửa chữa, làm mới hoặc sản xuất làm mới để cung cấp, phân phối tại thị trường trong nước hoặc tái xuất.

9. Nhập khẩu phục vụ cho các mục đích đặc biệt khác thì thực hiện theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4759/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4759/TCHQ-GSQL

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204307