• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dược


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn luật dược

Văn bản pháp luật về Sản xuất kinh doanh thuốc

 

Công văn 4787/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 4787/QLD-ĐK
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4787/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 180316/CV-VCP đề ngày 15/03/2018 của Công ty Cổ phần Dược Vacopharm về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành theo danh mục đính kèm theo Công văn này.

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội đã công bố của các thuốc như sau:

- 09 thuốc thuộc danh mục kèm theo công văn số 3199/QLD-ĐK 12/02/2018 của Cục Quản lý Dược;

- 01 thuốc thuộc danh mục kèm theo công văn số 4057/QLD-ĐK ngày 09/03/2018 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số: 4787/QLD-ĐK ngày 21/3/2018 của Cục Quản lý Dược)

TT

Tên thuốc (1)

SĐK (2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy) (3)

Tên NSX (4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối… (5)

Tiêu chuẩn (6)

Tên NSX nguyên liệu (7)

Địa chỉ cơ sở sàn xuât (8)

Nước sản xuất (9)

1

Ambron

VD-6912-09

01/08/2018

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Ambroxol hydrochloride

EP 8.0

Hangzhou Deli Chemical Co., Ltd

RM. 1115. Jingui Mansion, No 387. Gudun Road, Xihu District, Hangzhou

China

2

Bromhexin 8

VD-6913-09

01/08/2018

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Bromhexine Hydrochloride

BP 2016

Shanghai Shengxin Medicine Chemical Co.Ltd

Zhangjingcun, Dongjing Town, Songjiang, Shanghai

China

3

Dextromethorphan 15

VD-6387-08

01/08/2018

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Dextromethorphan Hydrobromide

USP 34

Wockhardt Limited (Bulk Drug Division)

Regd. Office: D-4 MIDC, Chikalthana, Aurangabad-431006 Factory: Plot No. 138. GIDC Estate, Ankleshwar-393002. Dist. Bharuch, Gujarat

India

4

Meloxicam

VD-10568-10

01/08/2018

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Meloxicam

BP 2013

Alcon Biosciences Private Limited

Plant: A-l/2104, Phase III, GIDC-Vapi, Gujarat-396 195

Admn. Office: 112. Marine Chambers. 11 New Marine Lines, Mumbai - 400 020

India

5

Ralidon

VD-8899-09

01/08/2018

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Paracetamol

USP 37

Tianjin Bofa Pharmaceutical Co. Ltd. China

No. 1. Bofa Street, Junliang Cheng Industrial Zone. Dongli District, Tianjin

China

6

Ralidon

VD-8899-09

01/08/2018

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Caffeine Anhydrous

BP 2013

AARTI INDUSTRIES LIMITED

Factory Address: Unit-V. L-28/29, MIDC Area. Tarapur, Tal.Palghar.Dist.PaIghar-401 506, Maharashtra

Admn.Office: 71. Udyog Kshetra, 2nd Floor. L.B.S Marg.Mulund Goregaon Link Road.Mulund (W), Regd.Office: Plot No 801/23, G.l.D.C Estate. Phase III Vapi-396 195. Dist Valsad, Gujarat

India

7

Vacetam 400

VD-11807-10

01/08 2018

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Piracetam

EP 8.0

Jiangxi Yuehua Pharmaceutical CO., Ltd.

No 58,ChangxiRoad Jingdezhen City,China

China

8

Vacetam 800

VD-16632-12

01/08/2018

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

Piracetam

EP 8.0

Jiangxi Yuehua Pharmaceutical CO., Ltd.

No 58, ChangxiRoad Jingdezhen City,China

China

9

Vasomin 1500

VD-16327-12

01/08/2018

Công ty Cổ phần Dược Vacopharm

D – Glucosamine HCI

USP 38

Yangzhou Rixing Bio­tech Co.. Ltd

No2TongxinRD, GaoyouCity, Jiangsu, China PO.225601

China

10

Decazone 12g/60ml

VD-27762-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm Am Vi

Piracetam

EP8.0

Microsin S.R.L

Strada Papahagi Pericle, Bucuresti 032364

Romania

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4787/QLD-ĐK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 21/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4787/QLD-ĐK

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378716