• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 48/TCT-TNCN năm 2018 về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 48/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/TCT-TNCN
V/v kê khai, nộp thuế TNCN tập trung.

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Trả lời công văn số 70134/CT-TTHT ngày 30/10/2017 và công văn số 72990/CT-TTHT ngày 13/11/2017 về việc khấu trừ, kê khai thuế TNCN tại hội sở ngân hàng của Cục Thuế TP Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 23/11/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5391/TCT-TNCN hướng dẫn ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam về việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tập trung (đính kèm công văn photo).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC(TCT);

- Cục Thuế TP Đà Nng;
- Ngân hàng TMCP Bảo Việt;
- Webs
ite TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ
QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn D
uy Minh

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 04/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 48/TCT-TNCN

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373763