• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4805/TCHQ-GSQL năm 2013 kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4805/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4805/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian gần đây, Tổng cục Hải quan nhận được nhiều thư từ phía cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia và doanh nghiệp phản ánh việc C/O mẫu D của nước này chưa được Hải quan Việt Nam chấp nhận do chữ ký chữa được thông báo, doanh nghiệp phải điền tên người ký C/O khi khai báo tờ khai hải quan điện tử. Ngoài ra, Cục Hải quan các tỉnh thành phố có nhiều công văn đề nghị xác minh chữ ký trên C/O. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Điểm 1 và 2 công văn số 4802/TCHQ-GSQL ngày 24/9/2008 về việc chấn chỉnh việc kiểm tra, xác minh C/O và công văn số 5517/TCHQ-GSQL ngày 12/10/2012 về việc kiểm tra, đối chiếu và xử lý sự khác biệt nhỏ trên C/O

2. Về việc khai báo tên người có thẩm quyền ký trên C/O:

- Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 5046/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2008 và 544/TCHQ-GSQL ngày 30/01/2011.

- Theo quy định tại mục 1.5.11, phụ lục 1, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính "quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại", việc khai báo tiêu chí người cấp C/O hay người có thẩm quyền ký C/O là không bắt buộc. Do vậy, việc cơ quan hải quan yêu cầu người khai hải quan phải điền tên người có thẩm quyền ký trên C/O khi khai báo tờ khai hải quan điện tử là không đúng với quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện thống nhất khi kiểm tra C/O.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

1. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cập nhật đầy đủ mẫu dấu, chữ ký của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O của các nước đã được Tổng cục Hải quan thông báo bằng văn bản chính thức. Để tạo thuận lợi cho việc tra cứu, Tổng cục Hải quan đang xây dựng cơ sở dữ liệu về xuất xứ hàng hóa trong đó có dữ liệu về mẫu dấu, chữ ký.

2. Trước khi gửi hồ sơ lên Tổng cục đề nghị xác minh C/O, yêu cầu công chức Hải quan tiếp nhận hồ sơ, Lãnh đạo Đội, Lãnh đạo Chi Cục và Phòng nghiệp vụ phải kiểm tra đối chiếu thật kỹ mẫu dấu chữ ký trên C/O với mẫu dấu chữ ký đã được Tổng cục sao gửi. Những trường hợp Tổng cục thông báo lại cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết là chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O đã có trong thông báo của Tổng cục (trong công văn đề nghị xác minh, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu là chưa có) thì những cán bộ Hải quan liên quan đến việc tiếp nhận và kiểm tra C/O sẽ bị xem xét đánh giá về ý thức, trách nhiệm và năng lực công tác.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4805/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4805/TCHQ-GSQL

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204597