• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

 

Công văn 4858/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 4858/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4858/CT-TTHT
V/v: hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Misumi Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM
Địa chỉ: Phòng 208, Tầng 2, Tòa nhà Sacom_Chip Sáng, Lô T2-4 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Tân Phú, Q.9, TP. HCM
Mã số thuế: 0107514576-001

Trả lời văn thư số 20180416/MV-CV ngày 16/04/2018 của Chi nhánh về hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập;

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi điểm g Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi điểm k Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ;

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh theo trình bày, khi lập hóa đơn giao cho khách hàng tại tiêu thức “hình thức thanh toán” (là nội dung không bắt buộc phải có trên hóa đơn) có ghi tắt chữ “chuyển khoản” thành “CK”, các nội dung bắt buộc khác được lập đúng theo quy định thì hóa đơn là hợp lệ để kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
748-6452405/2018-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4858/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 30/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4858/CT-TTHT

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392319