• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4864/VPCP-KTN năm 2014 phê duyệt thiết kế cơ sở đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4864/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4864/VPCP-KTN
V/v phê duyệt thiết kế cơ sở đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 5704/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2014), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3597/BKHĐT-KCHTĐT ngày 10 tháng 6 năm 2014), Bộ Xây dựng (Công văn số 1323/BXD-HĐXD ngày 13 tháng 6 năm 2014), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Công văn số 4200/NHNN-HTQT ngày 16 tháng 6 năm 2014) về việc phê duyệt thiết kế cơ sở đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giao thông vận tải xem xét, phê duyệt thiết kế cơ sở đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bộ Giao thông vận tải lưu ý các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT,
V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4864/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 01/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4864/VPCP-KTN

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237919