• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4868/BYT-AIDS năm 2020 về hướng dẫn bổ sung sử dụng thuốc ARV được chi trả từ Quỹ Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 4868/BYT-AIDS
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4868/BYT-AIDS
V/v: hướng dẫn bổ sung sử dụng thuốc ARV được chi trả từ Quỹ BHYT năm 2020

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố

Ngày 10/1/2020, Bộ Y tế có Công văn số 140/BYT-AIDS về việc Hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 (Công văn số 140/BYT-AIDS) gồm 05 phác đồ và 08 thuốc ARV điều trị cho người nhiễm HIV. Trong quá trình triển khai, Cục Phòng, chống HIV/AIDS nhận được phản ánh từ một số cơ sở điều trị về việc trong quá trình điều trị, người bệnh xuất hiện tác dụng phụ hoặc có chống chỉ định với số thuốc thuộc 05 phác đồ thuốc ARV trên nên phải chuyển sang phác đồ khác. Các phác đồ mới này được Bộ Y tế khuyến cáo tại Quyết định số 5456/QĐ-BYT ngày 20/11/2019 về Hướng dẫn Điều tri và Chăm sóc HIV/AIDS (Quyết định số 5456/QĐ-BYT) và sử dụng một số thuốc ARV thuộc danh mục 08 thuốc được Quỹ BHYT chi trả năm 2020.

Sau khi thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ sở điều trị HIV/AIDS cung cấp thuốc ARV nguồn Quỹ BHYT năm 2020 thực hiện hướng dẫn bổ sung sau:

1. Sử dụng thuốc ARV được chi trả từ Quỹ BHYT năm 2020 để điều trị người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng theo các phác đồ thuốc ARV quy định tại Quyết định số 5456/QĐ-BYT , bao gồm các phác đồ nằm ngoài 05 phác đồ trên.

2. Các thuốc còn lại trong phác đồ điều trị cho người bệnh nhưng không thuộc danh mục 08 thuốc ARV nêu trên được Cục Phòng, chống HIV/AIDS cân đối, điều tiết từ nguồn thuốc viện trợ.

3. Các nội dung khác liên quan đến tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn BHYT năm 2020 đề nghị tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 140/BYT-AIDS .

Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề nghị đơn vị liên hệ Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để thống nhất giải quyết. Điện thoại: 0243 7367851.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Quyền Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Cơ quan đầu mối PC HIV/AIDS tỉnh, Tp (để thực hiện);
- Lưu: VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4868/BYT-AIDS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 14/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4868/BYT-AIDS

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452770