• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế

 

Công văn 4885/TCT-KK năm 2019 về đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4885/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4885/TCT-KK
V/v: đăng ký thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3251/CT-KK&KTT ngày 06/9/2019 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc vướng mắc về đăng ký thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc về quản lý thuế đối với doanh nghiệp chế xuất:

Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư về thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Căn cứ quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về doanh nghiệp chế xuất;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mẫu giấy chứng nhận đầu tư;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mẫu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quyết toán thuế tài nguyên, phí, lệ phí và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đến thời điểm chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về quy trình trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH 1 thành viên Telecon Vina (sau đây gọi là Công ty) chuyển đổi hoạt động kinh doanh từ kinh doanh trong nước sang doanh nghiệp chế xuất thì Công ty không phải thực hiện quyết toán thuế và không phải hoàn thành nghĩa vụ thuế đến thời điểm chuyển đổi, cơ quan thuế không phải kiểm tra quyết toán thuế đến thời điểm chuyển đổi vì Công ty vẫn giữ nguyên loại hình doanh nghiệp, giữ nguyên hình thức sở hữu, giữ nguyên mã số thuế. Cơ quan thuế căn cứ vào thông tin thay đổi về đăng ký doanh nghiệp của Công ty (phương pháp tính thuế, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư,...) do hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang và phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn để quản lý thuế đối với doanh nghiệp chế xuất theo quy định.

2. Vướng mắc về đăng ký thuế đối với nhà thầu nước ngoài có văn phòng điều hành tại Việt Nam không đáp ứng đủ điều kiện kê khai, nộp thuế nhà thầu trực tiếp với cơ quan thuế (Bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu) nhưng có phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài:

Cục Thuế thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại công văn số 4782/TCT-KK ngày 30/11/2018 của Tổng cục Thuế về việc cấp mã số thuế nhà thầu FLSmidth Operation & Maintenance A/S Đan Mạch.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CS;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4885/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành: 27/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4885/TCT-KK

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431941