• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục đại học


Văn bản pháp luật về Kiểm định chất lượng giáo dục

 

Công văn 4957/BGDĐT-QLCL năm 2020 về tham dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2011-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 4957/BGDĐT-QLCL
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4957/BGDĐT-QLCL
V/v tham dự Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và KĐCLGD ĐH, CĐSP giai đoạn 2011-2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên;
- Cục Đào tạo - Bộ Công an;
- Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng;
- Các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 và Kế hoạch số 1040/KH-BGDĐT ngày 12/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm và kiếm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đại học, cao đẳng sư phạm để đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 4138/QĐ-BGDĐT ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống KĐCLGD đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020; đồng thời trao đổi, thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác bảo đảm và KĐCLGD đại học, cao đẳng sư phạm giai đoạn 2021-2025.

1. Thời gian, địa điểm tổ chức

a) Thời gian: Ngày 26/11/2020 (khai mạc từ 08h00).

b) Địa điểm: Trường Đại học Văn Lang (cơ sở 3), số 69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

2. Số lượng, thành phần tham dự

a) Các đại học: Mỗi đơn vị 02 người, trong đó có 01 lãnh đạo đại học.

b) Các học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên: Mỗi đơn vị 02 người, trong đó có 01 lãnh đạo đơn vị và 01 cán bộ phụ trách công tác bảo đảm và KĐCLGD của đơn vị.

c) Cục Đào tạo - Bộ Công an và Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng: Mỗi đơn vị 02 người, trong đó có 01 lãnh đạo đơn vị.

d) Các tổ chức KĐCLGD: Mỗi đơn vị 02 người, trong đó có 01 lãnh đạo đơn vị.

3. Kinh phí: Kinh phí cho đại biểu tham dự Hội nghị do đơn vị cử người chi trả theo quy định hiện hành.

Đề nghị các đơn vị cử đại biểu và tham dự Hội nghị đúng, đủ theo số lượng, thành phần; thông tin về đại biểu dự Hội nghị, đề nghị đăng ký theo đường link: https://forms.gle/FX1JgL7pzqctQ7oo8 trước ngày 22/11/2020 để Ban Tổ chức Hội nghị gửi trước tài liệu cho đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu, tham luận.

Nếu cần biết thêm thông tin, Quý Đơn vị liên hệ về Cục Quản lý chất lượng qua ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐTDĐ: 0969123688, e-mail: phongkdclgd@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Vụ GDĐH; Vụ TĐKT;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Minh Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4957/BGDĐT-QLCL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành: 19/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4957/BGDĐT-QLCL

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458740