• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4979/TCT-CS năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đổi với hàng hóa xuất khẩu mà bên nước ngoài mất khả năng thanh toán do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4979/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4979/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Trả lời công văn số 1143/CT-KTrT ngày 18/09/2014 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm b Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về thu thập thông tin ở nước ngoài trong quản lý thuế.

Tại Điểm d.1 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối với trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán, cơ sở xuất khẩu hàng hóa phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một trong số các giấy tờ để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Hiện nay Việt Nam chưa ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hoa Kỳ nên cơ quan thuế Việt Nam chưa có cơ sở để trao đổi thông tin với cơ quan thuế Hoa Kỳ theo quy chế trao đổi thông tin hiện hành để xác minh Công ty DSI có phải là tổ chức nước ngoài có thẩm quyền xác nhận bên mua nước ngoài (trong trường hợp này là Công ty Contessa) phá sản hay mất khả năng thanh toán hay không. Do vậy, văn bản thông báo của Công ty DSI về việc Công ty Thực phẩm Contessa (Mỹ) không còn khả năng thanh toán nợ cho Công ty TNHH Kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt chưa đủ cơ sở để được coi là thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Để giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của toàn bộ hồ sơ xuất khẩu hàng hóa, cụ thể:

- Trao đổi thông tin với cơ quan hải quan quản lý cửa khẩu xuất hàng về việc hàng hóa có thực xuất không.

- Kiểm tra hợp đồng, hóa đơn, chứng từ mua nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa để sản xuất hoặc xuất khẩu; sổ sách ghi chép việc xuất, nhập, tồn kho nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa; chi phí, chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng hóa, thuê kho bãi, ... của hàng hóa xuất khẩu. Khi kiểm tra những hồ sơ, chứng từ này phải thực hiện đối chiếu trên những chứng từ, hồ sơ hải quan liên quan.

- Kiểm tra việc kê khai, nộp thuế GTGT; đối chiếu hóa đơn tại các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa cho Công ty TNHH Kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, HTQT-TCT;
- Lưu VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:
...

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng
...

d) Các trường hợp xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được khấu trừ, hoàn thuế:

d.1) Đối với trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán, cơ sở xuất khẩu hàng hóa phải có văn bản giải trình rõ lý do và được sử dụng một trong số các giấy tờ sau để thay thế cho chứng từ thanh toán qua ngân hàng:

- Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam đã đăng ký với cơ quan hải quan tại nước nhập khẩu hàng hóa (01 bản sao); hoặc

- Đơn khởi kiện đến tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền tại nước nơi người mua cư trú kèm giấy thông báo hoặc kèm giấy tờ có tính chất xác nhận của cơ quan này về việc thụ lý đơn khởi kiện (01 bản sao); hoặc

- Phán quyết thắng kiện của tòa án nước ngoài cho cơ sở kinh doanh (01 bản sao); hoặc

- Giấy tờ của tổ chức có thẩm quyền nước ngoài xác nhận (hoặc thông báo) bên mua nước ngoài phá sản hoặc mất khả năng thanh toán (01 bản sao).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 46. Thu thập thông tin ở ngoài nước trong quản lý thuế

1. Cơ quan quản lý thuế tổ chức thu thập thông tin ở nước ngoài để phục vụ quản lý thuế, bao gồm:
...

b) Xác định tính hợp pháp của các chứng từ giao dịch liên quan để tính thuế;
...

2. Thông tin được thu thập ở nước ngoài từ các nguồn sau:

a) Từ cơ quan quản lý thuế, các cơ quan quản lý khác của nhà nước và vùng lãnh thổ cung cấp theo hiệp định hợp tác hỗ trợ trao đổi, cung cấp thông tin giữa các quốc gia;

b) Từ các tổ chức quốc tế có liên quan cung cấp theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

c) Từ nhà sản xuất hàng hóa, người xuất khẩu, nhập khẩu cung cấp do cơ quan quản lý thuế đề nghị được thực hiện theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

d) Từ tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thông tin ở nước ngoài theo pháp Luật quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4979/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 11/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4979/TCT-CS

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259245