• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5021/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và sản phẩm động vật do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5021/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5021/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và sản phẩm động vật

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 tại công văn số 5513/VPCP-KGVX ngày 08/7/2020 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu, chỉ giải quyết thông quan lô hàng thuốc bảo vệ thực vật đáp ứng quy định của pháp luật hải quan và các yêu cầu sau: (i) phải thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam (ban hành kèm Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); (ii) không nằm trong Danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam (ban hành kèm Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT); (iii) đối với những thuốc bảo vệ thực vật quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, chỉ được nhập khẩu khi có giấy phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Về công tác quản lý sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp tăng cường kiểm tra giám sát đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất tại các công văn số 4307/TCHQ-GSQL ngay 28/6/2019 và công văn số 4747/TCHQ-GSQL ngày 16/7/2020 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý rủi ro (để ph/h);
- Cục Điều tra chống buôn lậu (để ph/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 67. Nhập khẩu, xuất khẩu thuốc bảo vệ thực vật
...

2. Tổ chức, cá nhân phải có giấy phép khi nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật sau đây:

a) Thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để tạm nhập, tái xuất hoặc nhập khẩu để sản xuất tại Việt Nam nhằm mục đích xuất khẩu theo hợp đồng đã ký với nước ngoài;

b) Thuốc bảo vệ thực vật để xông hơi khử trùng chứa hoạt chất methyl bromide và các hoạt chất có độ độc cấp tính loại I, II theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS);

c) Thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam nhập khẩu để khảo nghiệm nhằm mục đích đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;

d) Thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam nhập khẩu để thử nghiệm, nghiên cứu; sử dụng trong các dự án của nước ngoài tại Việt Nam; thuốc bảo vệ thực vật làm hàng mẫu, hàng phục vụ triển lãm, hội chợ và sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

đ) Thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam nhưng nhập khẩu để làm chất chuẩn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5021/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 30/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5021/TCHQ-GSQL

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449111