• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu


 

Công văn 5028/BXD-VLXD năm 2020 về hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 5028/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5028/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH 26868

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 16/2020/CV ngày 01/8/2020 của Công ty TNHH 26868 về việc đề nghị hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 2 của Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung thì Công ty TNHH 26868 thu mua nguyên liệu để sản xuất vôi, đôlômit nung công nghiệp phải nộp bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định để sản xuất vôi, đôlômit nung cho cơ quan hải quan. Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH 26868 liên hệ với cơ quan hải quan để thực hiện việc xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp theo quy định của pháp luật về hải quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty TNHH 26868./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Hà Nam Ninh;
- Lưu VT, VLXD;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phạm Văn Bắc

 

Điều 2. Điều kiện vôi, đôlômit nung công nghiệp xuất khẩu
...

3. Doanh nghiệp khi xuất khẩu phải nộp bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định để sản xuất vôi, đôlômit nung cho cơ quan Hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5028/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Bắc
Ngày ban hành: 15/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5028/BXD-VLXD

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456661