• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Nộp tiền sử dụng đất

 

Công văn 5078/TCT-QLN năm 2014 về chậm nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5078/TCT-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5078/TCT-QLN
V/v chậm nộp tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9410/CT-KTTĐ đề ngày 05/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc và đề xuất xử lý về việc tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất dự án khu trung tâm thương mại và chung cư phường Tân Kiểng, quận 7. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ thì “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền” phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì “Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” thuộc trường hợp bị cưỡng chế.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xuất nhập khẩu tổng hợp Sài Gòn chậm nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ dự án khu trung tâm thương mại và chung cư phường Tân Kiểng, quận 7 thì bị tính tiền chậm nộp, trường hợp công ty chậm nộp quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thì bị cưỡng chế nợ thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Công ty CP tập đoàn đầu tư XNK tổng hợp Sài Gòn (7/1 Thành Thái, phường 14, quận 10, TPHCM);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ

 

Điều 34. Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế

1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế

a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Các trường hợp bị cưỡng chế

1. Đối với người nộp thuế

a) Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5078/TCT-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trịnh Hoàng Cơ
Ngày ban hành: 17/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5078/TCT-QLN

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258272