• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12
 

Công văn 5079/UBQGTE năm 2018 về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em do Ủy ban Quốc gia về trẻ em ban hành

Tải về Công văn 5079/UBQGTE
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN QUỐC GIA
VTRẺ EM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5079/UBQGTE
V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những ngày qua, tại tỉnh Quảng Bình và tỉnh Nam Định, các vụ bạo lực trẻ em ở trường học đã gây bất bình, bức xúc trong dư luận xã hội. Đthực hiện công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị bạo lực, xâm hại, Ủy ban Quốc gia về trẻ em yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Có giải pháp phù hợp để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về trẻ em, đặc biệt là Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

2. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, nâng cao đạo đức nhà giáo.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra nề nếp, kỷ cương trường học; xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi bạo lực, xâm hại thể chất, tinh thần đối với trẻ em và người đứng đầu cơ sở giáo dục đxảy ra các vụ việc vi phạm.

4. Thiết lập đầu mối thông tin, thông báo, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; chủ động thông báo, phối hợp với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) trong việc tư vấn, can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại; xác lập cơ chế phối hợp phòng ngừa, xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương.

5. Chủ động báo cáo Ủy ban Quốc gia về trẻ em (thông qua cơ quan thường trực là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) về tình hình, những khó khăn, vướng mắc và biện pháp giải quyết trong công tác bảo vệ trẻ em./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Ủy ban về các VĐXH của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TE.

KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thị Hà

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5079/UBQGTE   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ủy ban Quốc gia về trẻ em   Người ký: Nguyễn Thị Hà
Ngày ban hành: 30/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/11 vừa qua, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã ban hành Công văn 5079/UBQGTE về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em.

 

Theo đề cập tại Công văn, trong những ngày qua, đã xảy ra rất nhiều vụ bạo lực trẻ em ở trường học gây bức xúc trong xã hội. Để quán triệt tình trạng này, Công văn yêu cầu UBND cấp tỉnh:

 • Có giải pháp thực hiện tốt quy định về trẻ em, đặc biệt là Nghị định 80/2017/NĐ-CP;

 • Chỉ đạo Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nhà giáo;

 • Tăng cường thanh tra, kiểm tra nề nếp, kỷ cương trường học; xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên có hành vi bạo lực trẻ em và người đứng đầu cơ sở giáo dục đó;

 • Thông báo, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em;

 • Chủ động báo cáo Ủy ban Quốc gia về trẻ em về tình hình, khó khăn, vướng mắc và biện pháp giải quyết trong công tác bảo vệ trẻ em.

Xem chi tiết tại Công văn 5079/UBQGTE được ban hành ngày 30/11/2018.

 

Từ khóa: Công văn 5079/UBQGTE

339

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
401426