• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 5098/VPCP-KTN năm 2013 chấm dứt đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5098/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5098/VPCP-KTN
V/v chấm dứt đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ (Phiếu trình số 6497/PT ngày 21 tháng 6 năm 2013) về việc chấm dứt đầu tư Dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nêu trên trước ngày 10 tháng 7 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KTĐT, TC, GTVT, XD, TNMT;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- BQL KKT Vân Phong;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5098/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 25/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5098/VPCP-KTN

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
196218