• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Công văn 5148/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, chính sách quản lý đối với máy điều hòa không khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5148/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5148/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa, thuế nhập khẩu, thuế GTGT, chính sách quản lý đối với máy điều hòa không khí

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning.
(Tầng 06, tháp B, Royal Center, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Ngày 16/07/2019 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1207/JCH-CV ngày 12/07/2019 và công văn không số ngày 14/12/2018 của Công ty TNHH Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning (Công ty) vướng mắc liên quan đến phân loại, thuế nhập khẩu, thuế GTGT, chính sách mặt hàng đối với máy điều hòa không khí công suất dưới 90.000 BTU/h. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định về phân loại hàng hóa: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Theo nội dung 02 công văn dẫn trên, Công ty có vướng mắc phân loại với nhiều loại máy điều không khí khác nhau, công suất dưới 90.000 BTU/h, trong đó có mặt hàng máy điều hòa không khí, công suất dưới 90.000 bth/h, nối ống gió. Do thông tin của Công ty cung cấp chưa đầy đủ nên Tổng cục Hải quan không có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa và mức thuế suất chính xác cho từng mặt hàng.

Công ty có th tham khảo nhóm 84.15 có mô tả “Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đi nhiệt độ và độ m, kcả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt” và công văn số 1922/TCHQ-TXNK ngày 03/04/2019 (đính kèm) của Tổng cục Hải quan để xem xét phân loại đối với loại máy điều hòa không khí, có nối ống gió.

2. Về thuế nhập khẩu

Đ xác định mức thuế suất cho hàng hóa, đề nghị Công ty căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

3. Về thuế GTGT

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính thì máy điều hòa không khí có công suất dưới 90.000 BTU/h làm lạnh hoặc sưởi có thuế suất thuế GTGT là 10%.

4. Về Chính sách quản lý

Theo quy định tại Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 17/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu, mặt hàng điều hòa không khí, có công suất từ 90.000 BTU trở xuống, mã HS 8415 phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Ngoài ra, mặt hàng này phải kiểm tra chất lượng nhà nước đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017; Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN ngày 08/12/2017 của Bộ Khoa học và công nghệ và phải dán nhãn năng lượng theo quy định tại Quyết định s 04/2017QĐ-TTg ngày 09/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu sut năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Đề ngh Công ty căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với các quy đnh trên để xác định, khai báo mã số, mức thuế và làm thủ tc hải quan phù hợp với quy định hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể;

Tổng cc Hải quan thông báo để Công ty TNHH Johnson Controls- Hitachi Air Conditioning biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục GSQL (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Điều 26. Phân loại hàng hóa

1. Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.

Ví dụ 50: Hàng may mặc áp dụng thuế suất là 10% thì mặt hàng này ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều áp dụng thuế suất 10%.

Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp mức thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất trong nước thì cơ quan thuế địa phương và cơ quan hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để được kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5148/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 12/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5148/TCHQ-TXNK

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
422153