• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đài truyền hình Việt Nam


 

Công văn 5151/VPCP-KTN năm 2016 về kiểm tra, xử lý thông tin Đài truyền hình Việt Nam đưa tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5151/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5151/VPCP-KTN
V/v kiểm tra, xử lý các thông tin Đài truyền hình Việt Nam đưa tin

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Trong các ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2016 Đài Truyn hình Việt Nam (VTV1) đưa tin về việc khai thác chui, chây ỳ 500 t đồng tiền thuế của Công ty TNHH Khai thác vàng Bông Miêu, Công ty TNHH vàng Phước Sơn và nhiều doanh nghiệp hết giấy phép vẫn khai thác vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kiểm tra, làm rõ những nội dung Đài truyền hình Việt Nam đưa tin nêu trên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản s 1536/VPCP-KTTH ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý thuế đối với Công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ t
ướng;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, QHQT, V.III, TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Ho
p

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5151/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thông tin báo chí, xuất bản, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5151/VPCP-KTN

584

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
315570