• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế thu nhập cá nhân


 

Công văn 5152/CT-TTHT năm 2019 về kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 5152/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5152/CT-TTHT
V/v kê khai và nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nissan Việt Nam
(Đ/c: Tầng 3, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giy, TP Nội
MST: 0103008177)

Trả lời công văn 01.2019/CV-NVL ngày 14/1/2019 của Công ty TNHH Nissan Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về việc hỏi đáp về kê khai và nộp thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Ni có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 25, Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế; Khai thuế, Quyết toán thuế.

- Căn cứ Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“...3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16

2. Khai thuế đi với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Cá nhân khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế là cá nhân sau đây:

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khu trừ thuế;

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

Căn cứ các quy định trên thì tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khấu trừ, kê khai thuế, quyết toán thuế TNCN theo quy định. Người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú theo luật thuế TNCN có thu nhập từ tiền lương, tiền công do Công ty chi trả không thuộc trường hợp khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTH
T(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5152/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 30/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5152/CT-TTHT

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406382