• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Chính sách thuế

 

Công văn 5184/TCT-DNNCN năm 2019 về hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5184/TCT-DNNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5184/TCT-DNNCN
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế đối vi hoạt động cho thuê nhà.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Ông/Bà Nguyễn Lang Thanh
(Đ/c: 43 Trương Vĩnh Ký, P. Tân Thành, quận Tân Phú, TP. HCM, ĐT: 0909.043449)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CV ngày 11/9/2019 của HKD Nguyễn Lang Thanh về việc hỏi chính sách thuế. Tổng cục Thuế trả lời như sau: Về nội dung này cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 7016/CT-TTHT ngày 08/7/2019 gửi Ông/Bà Nguyễn Lang Thanh trả lời theo đúng quy định.

Đnghị Ông/Bà Nguyễn Lang Thanh liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- CCT Q7 TP.HCM;
- Website TCT;
- Vụ Chính sách, Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5184/TCT-DNNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Tạ Thị Phương Lan
Ngày ban hành: 11/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5184/TCT-DNNCN

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
430948