• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa


 

Công văn 5222/TCHQ-TXNK năm 2019 hướng dẫn phân loại đối với mặt hàng Khung giá để bát đĩa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5222/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5222/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn số 08/CV ngày 26/4/2019

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH N&T.
(252A Đường Trần Đăng Ninh, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/CV ngày 26/4/2019 (TCHQ nhận ngày 14/6/2019) của Công ty TNHH N&T đề nghị xem xét lại việc hướng dẫn phân loại đối với mặt hàng Khung giá để bát đĩa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo chú giải chi tiết HS nhóm 83.02 và nhóm 73.23.

Mặt hàng khung giá để bát đĩa dùng để lắp vào tủ bếp là một kết cấu hoàn chỉnh bằng thép dùng để để bát đĩa, xoong nồi, chai lọ, dao thớt... và khi lắp vào tủ bếp trở thành một phần chính trong kết cấu tủ bếp, vượt quá phạm vi các loại phụ kiện để gắn vào đồ nội thất (mountings, fittings) được nêu tại chú giải chi tiết nhóm 83.02 cho sản phẩm phù hợp cho đồ nội thất như: đinh mũ, phụ kiện trang trí, miếng bịt góc, khóa chốt, tay cầm, nắm đấm... Ngoài ra mặt hàng cũng không tương tự các loại giá để mũ, mắc mũ, chân giá đỡ trong nhóm 83.02. Do vậy mặt hàng không phù hợp phân loại vào nhóm 83.02 như đề nghị của Công ty.

Mặt hàng phù hợp là đồ dùng trong nhà bếp bằng thép thuộc nhóm 73.23 và được cụ thể tại chú giải chi tiết nhóm 73.23 (như đã thông báo tới Công ty tại công văn số 494/TCHQ-TXNK ngày 22/01/2019). Ngoài ra nhóm này không yêu cầu việc mặt hàng là loại sử dụng độc lập hay gắn lên sản phẩm khác. Do đó việc phân loại hàng hóa theo công văn 6523/TCHQ-TXNK ngày 07/11/2018 là phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH N&T biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL (30).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5222/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 15/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5222/TCHQ-TXNK

298

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
422576