• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa


 

Công văn 5271/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5271/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5271/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam.
(222 Huỳnh Thúc Kháng, phường An Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 324/18/CV-CT ngày 22/10/2018 của Công ty Cổ phần thương mại Dược - Sâm Ngọc Linh Quang Nam (Công ty) đề nghị xác nhận lại mã hàng đối với mặt hàng Vertucid Gel và Azaroin Gel. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003; Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010; Danh mục Biểu thuế hài hòa AHTN; Chú giải chi tiết HS, mặt hàng kem trị mụn trứng cá đã được Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại tại công văn 15350/BTC-CST ngày 6/12/2006 và Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại các Công văn số 2439/TCHQ-TXNK ngày 21/5/2012; 11635/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2012; 13741/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2014; 11268/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2014, theo đó mặt hàng kem trị mụn trứng cá được phân loại thống nhất vào mã số 3304.99.20.

2. Khoản 4 Điều 19 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan:

“Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để quyết định việc phân loại hàng hóa đối với các trường hợp có sự khác biệt trong việc áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam hoặc có sự khác biệt giữa các Danh mục hàng hóa do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành trước ngày hiệu lực của Nghị định này vi Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam.”

Bộ Tài chính căn cứ quy định về thẩm quyền nêu trên, đã phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan xác định phân loại mặt hàng kem trị mụn trứng cá thuộc mã số 3304.99.20 như hướng dẫn tại điểm 1.

3. Về nội dung Công ty cổ phần thương mại Dược Sâm Ngọc Linh nhập ủy thác 2 mặt hàng này cho Công ty TNHH Nhân Vy Cường, đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam trên cơ sở hồ sơ hải quan để thực hiện việc xử lý thuế theo đúng quy định.

4. Từ thời điểm từ ngày 01/01/2018: Theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan thì:

+ Mặt hàng Kem ngăn ngừa mụn trứng thuộc mã số 3304.99.20, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%.

+ Mặt hàng Thuốc trị mụn trứng cá thuộc mã số 9850.00.00 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Hải quan t
nh Quảng Nam (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK, PL - Uyên (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Điều 19. Trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc thực hiện phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
...
4. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để quyết định việc phân loại hàng hóa đối với các trường hợp có sự khác biệt trong việc áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc có sự khác biệt giữa các Danh mục hàng hóa do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành trước ngày hiệu lực của Nghị định này với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5271/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 16/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5271/TCHQ-TXNK

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
422579