• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm

 

Công văn 530/GSQL-GQ1 năm 2016 về mỹ phẩm nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 530/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 530/GSQL-GQ1
V/v mỹ phẩm nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được thông tin về vướng mắc của Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam liên quan việc nhập khẩu mặt hàng mỹ phẩm Pond’s Flawless White Whitening Expert BB Cream SPF 30 PA++ (có tên ghi trên hàng nhập khẩu thừa chữ SPF 30 PA++ so với tên trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm) tại Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh. Liên quan đến việc này, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Để có đủ cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể vướng mắc của Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam, tình trạng hàng hóa hiện nay và đề xuất phương án xử lý. Báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 22/4/2016.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 530/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 530/GSQL-GQ1

611

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
309283