• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5356/TCHQ-GSQL năm 2013 kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5356/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5356/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra thực tế hàng hóa XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 3039/HQBD-GSQL ngày 29/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương phản ánh vướng mắc về việc kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ của Công ty TNHH Thuộc da Sài Gòn Tantec, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c.1 khoản 5 Điều 48 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì đối với sản phẩm tái chế là hàng gia công thì làm thủ tục hải quan theo hình thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ để tiêu thụ nội địa, nếu đáp ứng đủ điều kiện như đối với xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP .

Theo quy định tại điểm c.2, khoản 6, Điều 41 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính và điểm c.1, khoản 3, Điều 47 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu tại chỗ thực hiện phân luồng theo quy định. Theo đó, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ nếu phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì thực hiện khi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ, do vậy, khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ thì được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa (chỉ kiểm tra 01 lần).

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ quy định trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 41. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

...

6. Thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ

...

c) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ:

...

c.2) Tiến hành kiểm tra hàng hoá đối với trường hợp phải kiểm tra;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 47. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

...

3. Thủ tục hải quan

...

c) Trách nhiệm của cơ quan Hải quan làm thủ tục nhập khẩu:

c1) Tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan điện tử theo quy định, phù hợp với từng loại hình, kiểm tra tính thuế (nếu có);

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 48. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

...

5. Thủ tục tái xuất hàng hoá

...

c) Nếu hàng tái chế không tái xuất được thì doanh nghiệp phải có văn bản gửi Chi cục Hải quan làm thủ tục tái nhập giải trình rõ lý do không tái xuất được, trên cơ sở đó đề xuất Chi cục Hải quan làm thủ tục tái nhập xem xét, chấp nhận các hình thức xử lý như sau:

c1) Đối với sản phẩm tái chế là hàng gia công:

c1.1) Làm thủ tục hải quan theo hình thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ để tiêu thụ nội địa, nếu đáp ứng đủ điều kiện như đối với xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP; hoặc

c1.2) Tiêu hủy, nếu bên thuê gia công đề nghị được tiêu hủy tại Việt Nam và được cơ quan có thẩm quyền về quản lý môi trường cho phép tiêu hủy tại Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5356/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 10/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5356/TCHQ-GSQL

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206909