• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hoạt động in phát hành xuất bản phẩm

 

Công văn 54/CXBIPH-QLPH năm 2018 về thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành

Tải về Công văn 54/CXBIPH-QLPH
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ
PHÁT HÀNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/CXBIPH-QLPH
V/v thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hanwha Techwin Security Việt Nam

Ngày 17 tháng 01 năm 2018, Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận được văn bản số 05-HTSV-XBPKKD của Công ty TNHH Hanwha Techwin Security Việt Nam về việc thực hiện thủ tục nhập khẩu không kinh doanh đối với Catalogue, tài liệu, đĩa CD hướng dẫn sử dụng các loại Camera. Sau khi xem xét, Cục Xuất bản, In và Phát hành có ý kiến như sau:

1. Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định:Các ấn phm quảng cáo thương mi, các catalog thương mại và các ấn phẩm tương tự (không bao gồm thể loại khoa học - kỹ thuật)” phải thực hiện thủ tục nhập khẩu.

2. Đề nghị Công ty TNHH Hanwha Techwin Security Việt Nam liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh để nhập khẩu xuất bản phẩm theo đúng các quy định của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Hải quan TP
. Hà Nội;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT
, CXBIPH, XT (08).

CỤC TRƯỞNG
Chu Văn Hòa

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/CXBIPH-QLPH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất bản, In và Phát hành   Người ký: Chu Văn Hòa
Ngày ban hành: 24/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 54/CXBIPH-QLPH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374711