• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 54136/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 54136/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54136/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.
Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; MST: 0100100625.

Trả lời công văn số 1034/CV-CSSV ngày 30/06/2016 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

+ Tại khoản 1 Điều 5 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác...”.

+ Tại khoản 1 Điều 14 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất...”.

- Căn cứ khoản 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài quy định về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định về thu nhập khác.

“Điều 7. Thu nhập khác

16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp bàn giao lại vị trí đất cũ để di dời cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có).

Riêng các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanh nghiệp nhận được theo chính sách của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di dời cơ sở sản xuất thì thực hiện quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty nhận được khoản tiền hỗ trợ của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn để di dời nhà máy tại 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội về Khu công nghiệp Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thì khi nhận được khoản tiền hỗ trợ di dời theo tiến độ:

- Về thuế GTGT: Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

- Về thuế TNDN: Khoản thu nhập nhận được từ tiền hỗ trợ di dời nhà máy, Công ty hạch toán vào thu nhập khác và thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính. Các chi phí được trừ khi xác định thu nhập khác trong trường hợp này không bao gồm các khoản đầu tư mua lại quyền sử dụng đất tại KCN Châu Sơn, Tỉnh Hà Nam.

Số thuế GTGT đầu vào tương ứng với chi phí di dời được thanh toán từ tiền hỗ trợ di dời nhận được, Công ty không được khấu trừ mà hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị liên hệ với Kiểm tra thuế số 2 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54136/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 18/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 54136/CT-TTHT

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329821