• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật xuất nhập cảnh

 

Công văn 5451/TCHQ-GSQL năm 2013 xử lý xăng dầu cung ứng (bán) cho tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5451/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5451/TCHQ-GSQL
V/v xử lý xăng dầu cung ứng (bán) cho tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 1681/HQQN-GSQL ngày 12/07/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2; khoản 2 Điều 9; khoản 2 Điều 11 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính; thông tin về tình hình chấp hành pháp luật của chủ tàu/thuyền trưởng/đại lý chủ tàu để thực hiện thủ tục cung ứng (bán) xăng dầu cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh.

2. Trường hợp có nghi vấn tàu biển Việt Nam sau khi mua xăng dầu tái xuất không làm thủ tục xuất cảnh hoặc không làm thủ tục xuất cảnh ngay tại cửa khẩu đã mua xăng dầu tái xuất mà tiếp tục hành trình đến một cảng nội địa thứ 2 sau đó mới làm thủ tục xuất cảnh, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh:

- Chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuất (cung ứng) xăng dầu cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh căn cứ hồ sơ làm thủ tục tái xuất xăng dầu để xác định cửa khẩu nơi tàu biển Việt Nam xuất cảnh.

- Phối hợp với cảng vụ hàng hải nơi tàu biển xuất cảnh để xác minh thực tế tàu biển có xuất cảnh hay không? Hoặc có xuất cảnh nhưng trước khi xuất cảnh có chạy thêm chặng nội địa nhưng không khai báo với cơ quan Hải quan.

- Xác định rõ tuyến đường mà tàu biển Việt Nam chạy trong nội địa, thời điểm xuất cảnh để làm cơ sở truy thu thuế đối với lượng xăng dầu đã làm thủ tục tái xuất nhưng đã sử dụng để chạy tuyến nội địa và xử lý vi phạm theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 2. Một số quy định đặc thù
...
2. Xăng dầu chỉ được phép bơm lên kho hoặc sang phương tiện khác sau khi tờ khai hải quan đã được Chi cục Hải quan (nơi thương nhân làm thủ tục) hoàn thành thủ tục đăng ký tờ khai theo quy định của Luật Hải quan.
...
Điều 9. Hồ sơ hải quan
...
2. Hồ sơ hải quan đối với tái xuất xăng dầu:

2.1. Chứng từ phải nộp:

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

- Tờ khai hải quan của lô hàng tạm nhập: 01 bản sao;

- Hợp đồng bán hàng: 01 bản sao;

- Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu: 01 bản sao;

- Đối với trường hợp bán xăng dầu cho tàu biển quốc tịch nước ngoài neo đậu tại cảng biển, cảng sông quốc tế và tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh, người khai hải quan phải nộp thêm:

+ Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển / hợp đồng đại lý với thương nhân cung ứng tàu biển: 01 bản sao (nộp lần đầu);

+ Đơn đặt hàng (order) của thuyền trưởng / chủ tàu / đại lý chủ tàu (trường hợp không có hợp đồng bán hàng thì thương nhân không phải nộp hợp đồng bán hàng theo quy định tại điểm 2.1, khoản này): 01 bản chính hoặc bản fax có xác nhận của Giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của chứng từ;

- Chứng thư giám định về chủng loại (đối với trường hợp quy định tại điểm 6.2, khoản 6, Điều 2 Thông tư này): 01 bản chính.

2.2. Chứng từ (bản chính) xuất trình khi Hải quan yêu cầu:

- Tờ khai hải quan của lô hàng tạm nhập.

2.3. Đối với tàu biển quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế xuất cảnh: mỗi lần thương nhân bán xăng dầu chỉ được bán đúng lượng xăng dầu theo đơn đặt hàng của thuyền trưởng / chủ tàu / đại lý chủ tàu; lượng xăng dầu đề nghị mua trong đơn đặt hàng phải phù hợp với định mức cho một chuyến hành trình nước ngoài; thuyền trưởng / chủ tàu / đại lý chủ tàu có văn bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về định mức xăng dầu đề nghị mua gửi Chi cục Hải quan.
...
Điều 11. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất
...
2. Xăng, dầu bán cho tàu biển theo hình thức cung ứng tàu biển:

Hải quan nơi có tàu biển neo đậu tiếp nhận hồ sơ hải quan đã hoàn thành thủ tục và giám sát cho đến khi xăng dầu được giao toàn bộ cho tàu biển.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5451/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5451/TCHQ-GSQL

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207370