• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Công văn 546/GSQL-TH năm 2018 về hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 546/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/GSQL-TH
V/v hồ sơ đề nghị công nhận đủ Điều kiện làm đại lý hải quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH giao nhận Expolanka (Việt Nam).
(Đ/c: Lầu 12, S 107-109-111, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 06, quận 3,
TP.H Chí Minh)

Trả lời công văn số 240218/EFL-HQ ngày 24/02/2018 của Công ty TNHH giao nhận Expolanka (Việt Nam) đề nghị công nhận đủ Điều kiện làm đại lý hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan năm 2014 về Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan, đề nghị Công ty cung cấp bổ sung các thông tin sau:

(1). Về hệ thống, thiết bị (máy tính) phục vụ khai báo hải quan.

(2). Về phương thức kết nối mạng.

(3). Phần mềm phục vụ khai báo hải quan điện tử.

(4). Chữ ký số.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.TH (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 20. Đại lý làm thủ tục hải quan

1. Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan:
...
c) Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 546/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 01/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 546/GSQL-TH

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376432