• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 547/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ đóng gói pin do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 547/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam.
(Đ/c: KCN Yên Phong I, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 1879/CT-KT1 ngày 7/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và công văn SDIV-FIN-20170922 ngày 22/9/2017 của Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ đóng gói pin, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 04/7/2017, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 1189/CT-TTHT trả lời Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ đóng gói pin cho doanh nghiệp chế xuất.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam được biết và liên hệ trực tiếp Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;

- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 547/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 09/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 547/TCT-CS

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374870