• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 549/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 549/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 549/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Microsoft Mobile Việt Nam
(Đ/c: Số 8, đường số 6, KCN VSIP Bắc Ninh, Phù Chuẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 0008/2016/TC-2812 ngày 28/12/2016 của Công ty Microsoft Mobile Việt Nam về việc giải pháp khai báo thủ tục hải quan xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa trong thời gian chuyển đổi tên công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về cách thức quản lý doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan dựa trên mã số thuế nên việc Công ty Microsoft Mobile Việt Nam chỉ thay đổi tên công ty và giữ nguyên mã số thuế sẽ không ảnh hưởng tới việc khai hải quan điện tử. Do đó, Tổng cục Hải quan chấp thuận cho Công ty Microsoft Mobile Việt Nam được sử dụng công văn thông báo chuyển đổi tên để hỗ trợ làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu của công ty trong thời gian 60 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi (ngày 27/12/2016). Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục hải quan của Công ty phải đáp ứng quy định tại Điều 32 Luật Hải quan năm 2014.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục để chuyển đổi tên công ty (kể cả trước thời hạn 60 ngày), đề nghị Công ty Microsoft Mobile Việt Nam có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan để cập nhật vào hệ thống, việc thực hiện thủ tục hải quan được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Microsoft Mobile Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 1269/TCHQ-GSQL năm 2017

Trả lời công văn số 0002/2017/TC-1702 của Công ty Microsoft Mobile Việt Nam về việc sử dụng công văn chuyển đổi tên công ty để hỗ trợ việc khai báo thủ tục hải quan xuất nhập khẩu; Tiếp theo công văn số 549/TCHQ-GSQL ngày 24/01/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn cho Công ty Microsoft Mobile Việt Nam được sử dụng công văn thông báo chuyển đổi tên để hỗ trợ làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty đến ngày 31/03/2017. Các nội dung khác, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 549/TCHQ-GSQL ngày 24/01/2017.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Microsoft Mobile Việt Nam biết và thực hiện./.

Xem nội dung VB
Công văn này được bổ sung bởi Công văn 1269/TCHQ-GSQL năm 2017
Điều 32. Kiểm tra hồ sơ hải quan

Khi kiểm tra hồ sơ hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, sự phù hợp của nội dung khai hải quan với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, kiểm tra việc tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Kiểm tra hồ sơ hải quan được thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc trực tiếp bởi công chức hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 549/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 549/TCHQ-GSQL

287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341569