• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu


 

Công văn 552/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin về mỏ sắt Suối Thâu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 552/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 552/VPCP-CN
V/v xử lý thông tin Báo Vietnamnet điện tử nêu về mỏ sắt Suối Thâu

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Báo điện tử Vietnamnet ngày 29 tháng 12 năm 2020 có phản ánh thông tin về mỏ sắt Suối Thâu: Điều đáng nói, mỏ sắt này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ra quyết định đóng cửa, dừng khai thác từ năm 2018 do chủ mỏ chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý để khai thác khoáng sản, đến nay đã hết thời hạn hiệu lực của giấy phép.

Về thông tin Vietnamnet phản ánh nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra cụ thể, nếu đúng sự thật thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: CT, TC, KH&ĐT;
- Báo Vietnamnet;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục; các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2b). Du
c

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 552/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 552/VPCP-CN

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
463676