• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 553/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả Đơn đề nghị định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 553/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 553/TCHQ-TXNK
V/v trả Đơn đề nghị định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Hóa chất B.E.S.T.
(Đ/c: S 8, ngách 63/60, Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 0901BEST ngày 09/01/2018 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Hóa chất B.E.S.T (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng “Phụ gia khoáng hoạt tính - Microsilica (Silica fume) - Undensified and densified”. Qua xem xét, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu s 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối chiếu với quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định, cụ thể:

Tại các mục 16, Mục 20, Mục 24 và Mục 25 của Đơn đề nghị xác định trước mã số Công ty không điền đầy đủ thông tin về hàng hóa liên quan đến: chứng thư giám định, mã số đề nghị, cơ sở đề nghị.

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên và mẫu hàng kèm theo để Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Hóa chất B.E.S.T biết và hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đủ thông tin chính xác thống nhất về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái
(để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - L. Anh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 553/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 26/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 553/TCHQ-TXNK

276

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374104