• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5537/VPCP-KGVX năm 2014 về Bộ Thông tin và Truyền thông xin lùi thời hạn trình 03 đề án do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5537/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5537/VPCP-KGVX
V/v Bộ Thông tin và Truyền thông xin lùi thời hạn trình 03 đề án

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (văn bản số 1902/BTTTT-VP ngày 04 tháng 7 năm 2014), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Bộ Thông tin và Truyền thông lùi thời hạn trình Đề án thí điểm mô hình văn phòng đại diện chung của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước đến Quý I/2015 và Đề án Giải thưởng sách Quốc gia đến Quý IV năm 2015.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện Nghị định của Chính phủ về thông tin đối ngoại trình Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5537/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 23/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5537/VPCP-KGVX

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240719