• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 5555/VPCP-CN năm 2018 về chuyển đổi mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng sang làm nguyên liệu sản xuất vôi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5555/VPCP-CN
V/v chuyển đổi mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng sang làm nguyên liệu sản xuất vôi

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Về đề nghị của Công ty cổ phần xi măng Kiện Khê tại Công văn số 10518/TTr-XMKK ngày 10 tháng 5 năm 2018 về việc chuyển đổi mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng sang làm nguyên liệu sản xuất vôi, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Hà Nam;
- Công ty CP xi măng Kiện Khê (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cng TTĐT, Các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(2).B

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5555/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 12/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5555/VPCP-CN

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384096