• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 56/BKHCN-CNN năm 2015 về phân loại mặt hàng hộp nối cáp quang do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Công văn 56/BKHCN-CNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 56/BKHCN-CNN
V/v phân loại mặt hàng hộp nối cáp quang

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 14859/TCHQ-TXNK ngày 12/12/2014 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng hộp nối cáp quang của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á trong giai đoạn 2006-2010, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 54/2006/QĐ-BBCVT ngày 25/12/2006 của Bộ Bưu chính và Viễn thông về công trình ngoại vi và quy định kỹ thuật tại tiêu chẩn ngành TCN 68 - 254 : 2006 thì mặt hàng có tên Hộp nối cáp quang được gọi là Hộp cáp. Trên cơ sở cấu tạo, kết quả phân tích và quy định tại Quyết định trên thì mặt hàng Hộp nối cáp quang và Hộp đấu nối đều được gọi là Hộp cáp. Trong trường hợp này mặt hàng Hộp nối cáp quang của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á phù hợp với quan điểm 2.

Trên đây là ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, kính gửi Quý Tổng cục để xem xét, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ CNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KH&CN CÁC NGÀNH KT-KT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Hậu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 56/BKHCN-CNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Nguyễn Đình Hậu
Ngày ban hành: 09/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 56/BKHCN-CNN

340

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263283