• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5614/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc công văn 2331/TCHQ-GSQL về kiểm tra, giám sát hải quan tại khu cách ly do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5614/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5614/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc công văn số 2331/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 439/HQĐNg-GSQL ngày 01/4/2015 và công văn số 756/HQĐNg-GSQL ngày 25/5/2015 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về vướng mắc khi thực hiện công văn số 2331/TCHQ-GSQL ngày 19/3/2015 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Hải quan chủ trì sửa đổi bổ sung Thông tư số 149/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính. Vì vậy, các vướng mắc về việc bán hàng trong khu cách ly sẽ được nghiên cứu sửa đổi trong Thông tư sửa đổi Thông tư số 149/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính. Đối với các vướng mắc tại điểm c.2 mục 2 công văn số 2331/TCHQ-GSQL ngày 19/3/2015 của Tổng cục Hải quan trước mắt thực hiện theo Thông tư số 149/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi nhánh Công ty CPDV hàng không Thăng Long (đ/c: 266 Nguyễn Tri Phương, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) (thay trả lời);
- Cty CP DV hàng không sân bay Nội Bài (đ/c: Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội) (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

2. Giám sát hải quan:
...

c) Khi bán hàng cho khách xuất cảnh:
...

c.2) Đối với hàng lưu niệm, trường hợp doanh nghiệp muốn khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào: Ngoài thông tin kê khai theo quy định tại Thông tư số 149/2010/TT-BTC khi bán hàng: Doanh nghiệp nhập dữ liệu vào máy tính những thông tin: Họ tên người mua hàng, số hộ chiếu hoặc giấy thông hành, số hiệu chuyến bay, ngày bay được ghi trên thẻ lên tàu bay, tên hàng, đơn vị tính, số lượng, trị giá; sao chụp hộ chiếu (trang có thông tin người mang hộ chiếu và dấu của cơ quan xuất nhập cảnh) hoặc thẻ lên tàu bay (boarding pass) lưu tại doanh nghiệp cùng hóa đơn bán hàng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5614/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 19/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5614/TCHQ-GSQL

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278843