• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5616/VPCP-QHĐP năm 2020 về xử lý kiến nghị của các địa phương tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5616/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5616/VPCP-QHĐP
V/v xử lý kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước

Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 02 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của các địa phương (bảng tổng hợp kèm theo), có văn bản trả lời địa phương và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 09 năm 2020 để báo cáo lãnh đạo Chính phủ. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: CN, NN, KTTH, KGVX, QHQT, NC, TCCV, PL, ĐMDN, V.I, TH;
Cục KSTTHC; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) Đ.Minh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Công văn số 5616/VPCP-QHĐP ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ)

STT

ĐỊA PHƯƠNG

KIẾN NGHỊ

1

Quảng Ngãi

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần cụ thể hóa chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp để có giải pháp hạ lãi suất, có cơ chế bù lãi cho các ngân hàng thương mại hoặc nới tăng trưởng tín dụng (có kiểm soát đúng mức) để các ngân hàng tìm nguồn bù lại khoản đã hỗ trợ doanh nghiệp. Các giải pháp cần rõ ràng, cụ thể và phù hợp tình hình thực tế để doanh nghiệp cảm thấy an tâm. Các ngân hàng thương mại cần giảm thiểu thủ tục không cần thiết và minh bạch, nhất quán quy trình thực hiện.

2

Vĩnh Phúc

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5616/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5616/VPCP-QHĐP

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
447215