• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5619/VPCP-TH năm 2013 gửi Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

Tải về Công văn 5619/VPCP-TH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5619/VPCP-TH
V/v gửi Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xin gửi Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2013.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai những công việc nêu trong Báo cáo gắn với các nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; Trợ lý, Thư ký Phó Thủ tướng; các Vụ: TKBT, PL, KTTH, KTN, ĐMDN, QHQT, NC, V.I, V.III, KGVX, TCCV, TCCB;
- Lưu: Văn thư, TH (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5619/VPCP-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 10/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5619/VPCP-TH

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207134