• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 562/TXNK-PL năm 2018 về hướng dẫn khai báo mã số HS mặt hàng Bộ móc neo bằng thép do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 562/TXNK-PL
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/TXNK-PL
V/v hướng dẫn khai báo mã số HS

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Hàng hải Mermaid Việt Nam.
(Địa chỉ: KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 081-XNK/MMV ngày 30/11/2017 của Công ty cổ phần Hàng hải Mermaid Việt Nam về việc hướng dẫn khai báo mã HS đối với mặt hàng là Bộ móc neo bằng thép (và các bộ phận rời của móc neo) dùng cố định xuồng cứu sinh hàng hải trên tàu biển. Về việc này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Theo nội dung nhóm 73.16 “Neo, neo móc và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép”

Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 73.16:

Nhóm này chỉ đề cập với kiểu neo được sử dụng đ thả neo các tàu với các loại trọng tải, chỗ đ ngoài khơi, phao, đèn hiệu, mìn nổi,...; nhóm này không bao gồm các loại sản phẩm khác mà đôi khi được gọi là "neo” (ví dụ: những sản phẩm được sử dụng trong công trình xây dựng hoặc để cố định các thanh kèo vào các tường của tòa nhà).

Neo có thể được gắn với một thanh ngang chữ thập hoặc đuôi neo, đôi khi bằng gỗ, và các cần đầu càng mỏ neo có thể cứng hoặc không.

Nhóm này còn bao gồm neo nhiu móc; những loại này nhỏ hơn neo và hơn hai cần (thường là bốn) nhung không có đuôi neo. Chúng được sử dụng để thả neo thuyền, tàu thủy nhỏ, để giữ tàu thuyền nhỏ khác,... để tìm kiếm các vật bị chìm và để móc vào cây, núi đá,...

Nhóm này còn bao gồm các bộ phận rời của neo hoặc neo nhiều móc.

Theo công văn của Công ty thì mặt hàng là Bộ móc neo bằng thép (và các bộ phận rời của móc neo). Tuy nhiên, tài liệu kỹ thuật kèm theo thể hiện rất nhiều loại móc neo khác nhau, các bộ phận rời khác nhau. Do đó không đủ cơ sở để phân loại. Đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế nhập khẩu, đi chiếu các quy định nêu trên để xác định mã số hàng hóa đúng quy định.

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty cổ phần Hàng hải Mermaid Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
PL-Thu Hằng (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 562/TXNK-PL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 25/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 562/TXNK-PL

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374112