• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 56265/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động doanh nghiệp thuê tài sản của hộ gia đình của do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 56265/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56265/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Septeni Technology.
(Địa ch: P.1801, Tầng 18, Tòa nhà CMC, Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội; MST: 0106108250.)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số CV/12042016-002 ngày 12/04/2016 của Công ty TNHH Septeni Technology hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm 2.8 Phục Lục 4 (kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ) quy định về việc hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).”

- Căn cứ công văn số 1834/TCT-TNCN ngày 04/05/2016 về cấp hóa đơn lẻ:

“...Cơ quan Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho doanh nghiệp thuê. Doanh nghiệp thuê tài sản của hộ gia đình, cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đng thuê tài sản, chứng từ trả tiền và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân (nếu có trong trường hợp bên thuê là người nộp thuế thay) không phải lập bảng kê theo mẫu s 01/TNDN tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC .

- Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định việc kê khai bổ sung hồ sơ.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Septeni Technology ký hợp đồng thuê nhà với hộ kinh doanh Lê Văn Bảy từ ngày 08/01/2016 đến ngày 07/07/2016, đã xuất hóa đơn bán hàng nhưng Công ty TNHH Septeni Technology kết thúc thời gian hợp đồng trước ba tháng thì khi trả lại nhà trước hạn cho cá nhân có tài sản cho thuê nhà, Công ty TNHH Septeni Technology lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ số tháng, số tiền trả lại tương ứng với số tiền trên hóa đơn bán hàng đã nhận trước đây (dòng tiền thuế, thuế suất không ghi và gạch bỏ), lý do trả lại nhà trước hạn cho Ông Lê Văn Bảy theo quy định tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC .

Cục thuế TP Hà Nội trả lời cho Công ty TNHH Septeni Technology được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- P
hòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2) (6;3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 56265/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 29/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 56265/CT-TTHT

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329861