• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 563/BXD-HĐXD năm 2018 về trình tự, thủ tục quản lý vận hành công trình hạ tầng viễn thông do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 563/BXD-HĐXD
V/v trình tự, thủ tục quản lý vận hành công trình hạ tầng viễn thông

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 712/VTQĐ-PC ngày 10/02/2018 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đề nghị có ý kiến hướng dẫn về trình tự, thủ tục quản lý vận hành công trình hạ tầng viễn thông. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Luật Xây dựng (2014) và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng quy định các nội dung trong hoạt động đầu tư xây dựng từ lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng cho đến nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình. Do đó, việc tiến hành vận hành, khai thác các trạm viễn thông sau quá trình đầu tư xây dựng như đã nêu tại Văn bản số 712/VTQĐ-PC ngày 10/02/2018 không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về xây dựng hiện hành.

Trong giai đoạn triển khai sau quá trình đầu tư xây dựng các trạm viễn thông, việc triển khai lựa chọn và ký hợp đồng thuê đối tác thực hiện các công tác hoạt động, khai thác, vận hành được thực hiện theo các quy định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Viễn thông Quân đội nghiên cứu thực hiện đảm bảo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, HĐXD (BĐD).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 563/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 20/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 563/BXD-HĐXD

78

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382011