• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 575/TCT-TNCN năm 2018 về kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 575/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 575/TCT-TNCN
V/v kê khai, nộp thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 1467/CT-TNCN ngày 12/10/2017 về việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại nơi cá nhân làm việc của Cục Thuế tỉnh Sơn La, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 23/11/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5391/TCT-TNCN hướng dẫn ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam về việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tập trung và ngày 04/1/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 48/TCT-TNCN hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế TNCN tập trung (đính kèm công văn photo).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;

- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 575/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành: 12/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 575/TCT-TNCN

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376750