• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5792/CT-TTHT năm 2013 chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 5792/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5792/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Jcem Việt Nam
Địa chỉ : Zen Plaza Building, 54-56 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Quận 1
Mã số thuế: 0312064489

 

Trả lời văn bản số JCEM/2013-001 ngày 17/7/2013 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày có phát sinh khoản chi phí về dịch vụ tính và kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài là nhân viên của Công ty thì khoản chi phí này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên không được kê khai khấu trừ thuế GTGT và không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu: VT, TTHT
1820-220284/ 13 PT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5792/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 22/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5792/CT-TTHT

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207835