• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5797/VPCP-QHQT năm 2016 triển khai kết quả Cuộc họp Hội đồng Giám đốc SEAFDEC lần thứ 48 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5797/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5797/VPCP-QHQT
V/v triển khai kết quả Cuộc họp Hội đồng Giám đốc SEAFDEC lần thứ 48

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 5164/BNN-TCTS ngày 21 tháng 6 năm 2016 về tổ chức Cuộc họp Hội đồng Giám đốc Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC) lần thứ 48 đã diễn ra tại Việt Nam vào năm 2016, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động xây dựng các hoạt động trong kế hoạch công tác năm và tham gia đầy đủ các hoạt động của SEAFDEC với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Giám đốc SEAFDEC nhiệm kỳ 2016-2017.

2. Đồng ý các kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các vấn đliên quan đến hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý (IUU) tại Công văn trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).dh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5797/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5797/VPCP-QHQT

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317185